Documenten uit Suriname2022-10-01T10:16:57+02:00

Product:

Documenten uit Suriname

Akten en Documenten zijn van belang voor het vaststellen van uw identiteit en status. Ook zijn ze van belang voor notariële zaken zoals het executeren van een erfenis of het aangaan van transacties.

Maar als uw roots in Suriname liggen, zijn de relevante stukken vaak ver weg en ze moeten voorzien worden van de juiste stempels en autorisatie om in Nederland rechtsgeldig te zijn.

All Vidya kan de volgende documenten voor u uit Suriname opvragen:

 • Burgerlijke Staat
 • Bewijs van inschrijving in het Bevolkingsregister
 • Attestatie de Vita (binnen-en buitenland)
 • Verklaring van ex-Nederlanderschap
 • Nationaliteitsverklaring
 • Historische verklaring
 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
 • Stambomen m.b.t. nalatenschap / erfgenamen

All Vidya helpt u graag

Mijn naam is
Mijn naam is Sharda Vidya Birtantie

Wij kunnen al u opgevraagde documenten legaliseren of laten legaliseren zoals uw schooldiploma

Voor het vertalen van documenten werken wij samen met erkende / beëdigde vertalers.

De opgevraagde akten uit Suriname, zijn op uw verzoek door ons te registreren in de BRP (Basis Registratie Persoonsgegevens) van Nederland.

Opvragen documenten uit Suriname2020-12-28T14:33:33+01:00

Laat All Vidya u helpen met het opvragen van onder andere de volgende documenten / uittreksels uit Suriname :

 • Uittreksel: Bewijs van inschrijving in het Bevolkingsregister
 • Attestatie de Vita (binnen- en buitenland): Verklaring van in leven zijn.
 • Bewijs van inschrijving: Bewijs van inschrijving in het Bevolkingsregister met vermelding van datum van inschrijving.
 • Verklaring van ex-Nederlanderschap: Verklaring van het bezit van de Nederlandse nationaliteit tot 25 november 1975
 • Burgerlijke Staat: Verklaring van ongehuwd, gehuwd, gescheiden, weduwe/weduwnaar zijn.
 • Nationaliteitsverklaring: Verklaring waaruit de Surinaamse nationaliteit blijkt.
 • Historische verklaring: Verklaring waaruit de verschillende adressen van inschrijving in het Bevolkingsregister (met vermelding van de datum van inschrijving op het adres) blijken.
 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Start direct met uw aanvraag

 • U bent in bezit van een geldig Paspoort

 • Na het indienen van uw aanvraag nemen wij contact met u op voor verwerken van uw gegevens

 • Onze voorwaarden en privacy policy zijn van toepassing

 • De geschatte verwerkingstijd is meestal 1 maand.

Aanvraag Document

Documenten Suriname:
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Vraag / Toelichting
Waarmee kunnen wij u helpen / toelichting ...
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Extra Service:
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Voornaam
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Achternaam
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
E-mailadres
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Telefoon nummer
Invalid phonenumber!
Invalid phonenumber!
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens
All Vidya gebruikt de door u verstrekte persoonsgegevens alleen om uw verzoek te behandelen. Uw informatie wordt bij de aanvraag gedeeld met betrokken instanties en niet met derden gedeeld.
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Ga naar de bovenkant