Privacy statement All Vidya

versie 1.0 – 2021

Inleiding

All Vidya biedt verschillende diensten aan. voor het goed functioneren van deze diensten is het in sommige gevallen nodig om persoonsgegevens van u te verzamelen en (tijdelijk) op te slaan.

Wij hechten groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens.

Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (avg) en overige toepasselijke wet- en regelgeving.

Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening, er een wettelijke plicht op All Vidya rust of wanneer u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

Voor wie geldt dit privacy statement?

Dit privacy statement geldt voor bezoekers van de All Vidya websites: www.allvidya.nl; www.allvidyayoga.nl ; www.ocicard.nl en alle – via deze websites opvraagbare- webpagina’s van All Vidya.

All Vidya is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via de eigen websites van All Vidya.

Verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden alleen verzameld en gebruikt als dit wettelijk is toegestaan en de gegevens worden in dat geval op passende technische en organisatorische wijze beveiligd.

Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Deze persoonsgegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij één van de volgende situaties zich voordoet;

  1. Noodzakelijk voor onze dienstverlening:

Het delen van de persoonsgegevens is in sommige gevallen nodig voor onze dienstverlening, bijvoorbeeld wanneer een leverancier bepaalde taken namens All Vidya uitvoert. In deze gevallen schakelen wij alleen betrouwbare geselecteerde partijen in om in opdracht van All Vidya persoonsgegevens te verwerken.

Wij maken goede afspraken met deze partijen, onder andere over de beveiliging en geheimhouding van de persoonsgegevens.

  1. Wettelijke plicht of rechterlijke uitspraak:

Het delen van de persoonsgegevens met andere partijen is soms verplicht op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak, bijvoorbeeld bij de opsporing van strafbare feiten.

  1. Toestemming:

In sommige gevallen vragen we eerst uw toestemming voordat we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen en gebruiken, in welke situaties dit gebeurt en waarom wij dit doen leggen wij hieronder uit.

Welke persoonsgegevens gebruikt All Vidya?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Contact met All Vidya

Wanneer u een klacht, opmerking, informatie- en/of serviceverzoek heeft en u contact opneemt met All Vidya, dan verwerken wij uw naam, adres, e-mailadres en eventueel telefoonnummer om contact met u op te nemen over uw klacht, opmerking, informatie- en/of serviceverzoek.

All Vidya en sociale media

All Vidya heeft een aantal sociale media-accounts o.a. op facebook, instagram, twitter, youtube, linkedin, pinterest en whatsapp. U kunt reacties of ‘likes’ plaatsen bij berichten op deze sociale media-accounts.

All Vidya verwerkt geen persoonlijke gegevens van u via sociale media. Als u zelf een account heeft bij deze sociale media, dan verwerken deze partijen wel uw persoonsgegevens. Dit gaat volledig buiten All Vidya om en hier is All Vidya niet verantwoordelijk voor.

Klikgedrag en cookies

Klikgedrag zijn gegevens over uw bezoek aan de All Vidya website(s) via cookies. Cookies zijn kleine bestanden die uw voorkeuren tijdens het surfen op een website onthouden en worden opgeslagen op uw eigen computer. Zo kan uw browser opnieuw herkend worden.
Naast door u zelf verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van onze websites. Alle gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de websites zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoekers af te stemmen.

Dit laatste gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. Dit wordt gedaan om uw instellingen te behouden zodat het gebruik van onze site wordt vergemakkelijkt. Deze gegevens worden niet gebruikt om bezoekers persoonlijk te identificeren. U kunt zelf bepalen of u cookies wilt accepteren, dit kunt u ook in uw browserinstellingen aangeven. Het weigeren van cookies kan echter tot gevolg hebben dat sommige onderdelen van onze websites niet (goed) werken.

Welke cookies worden gebruikt op de site van All Vidya?

Dit zijn de volgende cookies:

a) Cookies voor websitestatistieken

All Vidya maakt gebruik van een systeem om te analyseren welke pagina’s het best worden bezocht, via welke browser mensen surfen (internet explorer, chrome, firefox, safari, etc.), of men een groot scherm heeft, e.d.. Op basis daarvan kunnen we onze websites verbeteren. Voor deze cookies moeten we toestemming vragen. Deze gegevens gebruiken we niet om te weten wie u bent, maar alleen om het bezoek aan onze websites te analyseren.

b) Cookies van externe partijen

Op verschillende manieren maakt All VIdya gebruik van facebook, instagram, youtube, twitter, linkedin, pinterest, whatsapp en andere sociale media. We vinden het praktisch en handig om de tweets en video’s met een reactiemogelijkheid op onze site te plaatsen. Op hun beurt analyseren deze externe partijen het klikgedrag.

Informatie over cookies uitzetten per browser vindt u op:

Uw rechten

U kunt All Vidya op ieder moment verzoeken om uw eigen persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of definitief te verwijderen.

Dit verzoek kunt u richten aan All Vidya via het contactformulier.

Links naar andere websites

Op onze websites treft u soms links aan naar andere websites. All Vidya is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Bekijk daarom regelmatig het privacy statement voor een update van ons privacy beleid.

Vragen

Als u nog vragen hebt over ons privacy statement, neem dan contact op met All Vidya via het contactformulier op de website.