All Vidya

All Vidya

Mijn naam is
Mijn naam is Sharda Vidya Birtantie

Werkwijze

Om uw aanvraag goed te laten verlopen werkt All Vidya met fasen.

Bij iedere fase krijgt u een e-mailbericht met verduidelijking en instructies toegestuurd.

De eerste fase is altijd een opdrachtbeschrijving met een kostenoverzicht en betalingsvoorstel.

Deze dient via retour e-mail akkoord bevonden te worden.